STAJYER SÜRÜCÜ NEDİR ?

2016 yılının gelmesiyle hayatımızda köklü değişiklikler yaşandı bunların başında da stajyer sürücü uygulaması geldi.Yaşanan trafik kazaları ve uyulmayan kurallar sonrası daha sağlıklı ulaşım için hükümet tarafından uygulamaya koyulan stajyer sürücü uygulaması nedir? Şartları nelerdir?
ADAY SÜRÜCÜLÜK

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe giren Ek 3’üncü maddesinde;

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.
İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Neler?

1.Sertifikanın aslı,
2. Diploma veya Öğrenim Belgesinin Sürücü kursu tarafından onaylanmış sureti,
3.Sürücü belgesi dosyası,
4.Sağlık Raporu (aslı) (1 yıl Geçerli)
5.Kan grubu belgesi,
6.Vergi Dairesinden veya bankalardan harç makbuzu
(Sürücü belgesi sınıfına göre)
2018 YILI EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ :
BELGE HARÇ ÜCRETİ
A1, A2 ve A SINIF HARÇ ÜCRETİ 164,40 TL
B SINIFI HARÇ ÜCRETİ 495,70 TL
F VE H SINIFI HARÇ ÜCRETİ 164,40 TL
DİĞER SINIFLARIN ÜCRETİ

YENİ SİSTEME GÖRE: C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

ESKİ SİSTEME GÖRE: C-D-E HARÇ ÜCRETİ

827 TL
ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGESİ 330,30 TL
*Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ HARÇ ÜCRETİ
BÜTÜN GRUPLAR İÇİN 134 TL
*DEĞERLİ KAĞITLAR(SIRA NO: 52)

Bütün gruplar için kart ücreti aynıdır. Sürücü belgesi kaybolduğunda, yıprandığında veya eskidiğinde aynı ücret ödenir. VAKIF PAYI: Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na hizmet bedeli 2018 yılı için 25 TL’dir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan stajyer ehliyet yasası, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik esasınca 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ehliyet sahibi olacak kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri eskiye oranla artmıştır. Stajyer ehliyet sahibi olanların trafikteki her türlü kontrolsüz davranışı ceza puanı olarak kayıt edilecek ve ceza puanına göre ehliyetini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilecektir. Yılbaşından itibaren ehliyet alanlar 2 yıl boyunca stajyer sürücü olacaklar ve bu sürede 75 ceza puanına ulaşırlarsa ehliyetlerine el konulacak. 2 yıl için 75 ceza puanı belirlenirken, yıllık 50 ceza puanını dolduranların da ehliyetleri iptal edilecek. 3 kez üst üste kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali ve alkollü araç kullanma gibi durumlarda ehliyetler iptal edilecek ve sürücü adayının yeniden kursa kayıt olup stajyer ehliyet sürecini yaşaması gerekecek. Bunun yanında sürücü adayı psikolojik durumunun kontrolü için psikoteknik testine girmek durumunda kalacaktır. Psikoteknik belgesi aldıktan sonra da sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet almak zorunda kalacak.

Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hatalar

1. Kırmızı ışıkta geçmek: 20 ceza puanı
2. Yasaklı yere park etmek: 20 ceza puanı
3. Yaya geçidinde yayalara yol vermemek: 20 ceza puanı
4. Şerit değiştirirken kuralları ihlal etmek: 20 ceza puanı
5. Emniyet kemeri takmamak: 15 ceza puanı
6. Trafikte cep telefonu ile konuşmak: 10 ceza puanı
7. Hız sınırını aşmak: 10 ceza puanı
8. Muayene edilmemiş araç kullanmak: 10 ceza puanı

Stajyer sürücü belgesi iptal edilip tekrar almak isteyenlerin, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek olumlu rapor almaları da gerekecek. İkinci defa iptal olursa, yine aynı hükümler uygulanacak.
Sürücü belgesi sahibi olanlar 50 yaşına kadar 10 yılda bir, 50-65 yaş arası 5 yılda bir, 65 yaşından sonra 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçecekler.

Leave a Comment