Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır ;

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ÜDY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

                                                                                ÜDY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

                                                                                ÜDY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

————————————————————————————————————————————-

Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

ODY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ODY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

                                                                                ODY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

                                                                                ODY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Leave a Comment