Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır ;

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ÜDY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

                                                                                ÜDY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

                                                                                ÜDY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Leave a Comment