Silindir Operatörü Kimdir?

Silindir Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, silindirlerin günlük kontrol ve bakımını yapma, silindirleri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminleri, zeminin yapısına ve işin çeşidine uygun olarak sıkıştırma işlemlerini, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Silindir Operatörü Görevleri

Silindir Operatörü,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

Gerekli Evraklar

1.Diploma, Tastikname yada Öğrenci Belgesi fotokopi

2. 2 adet fotoğraf

3.Nüfus cüzdanı ve varsa Ehliyet  fotokopisi

4.Sabıka Kaydı (e-devlet ten, Nüfus Müdürlüğnden yada Adliyeden)

5.Sürücü olur Sağlık raporu

Leave a Comment