Ekskavatör Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaya, toprak, kil, cevher vb. malzemelerin kazıma, doldurma ve yükleme/boşaltma işlemlerini, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

G sınıfı ehliyetlerinden biridir. Kursu tamamlayan kişi Ekskavatör operatörü belgesi alır.

* Eğitim süresi 18 günden 72 saattir.
* G sınıfı sürücü belgesi alması için mutlaka operatörlük belgesi alma zorunluluğu vardır.
* Yaş şartı 18
* Operatörlük belgesi: kullandığı makinanın cinsine göre operatörlük belgesi alır.

Gerekli Evraklar

1.Diploma, Tastikname yada Öğrenci Belgesi fotokopi

2. 2 adet fotoğraf

3.Nüfus cüzdanı ve varsa Ehliyet  fotokopisi

4.Sabıka Kaydı (e-devlet ten, Nüfus Müdürlüğnden yada Adliyeden)

5.Sürücü olur Sağlık raporu

Leave a Comment