Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

ODY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı

ODY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı

ODY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

ODY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Leave a Comment